Biežāk sastopamie videi un veselībai draudzīgākie krāsu marķējumi

Ekomarķējums ir oficiāls simbols, kas parāda, ka konkrētajam produktam ir mazāka negatīvā ietekme uz vidi, salīdzinot ar citiem tās pašas produktu grupas produktiem.

Uzticību ekomarķējumam vairo tas, ka parasti to piešķir un kontrolē neatkarīga trešā puse (no dokumentu, kas apliecina konkrētā produkta atbilstību kritērijiem, pārbaudes līdz kontrolvizītēm uzņēmumā).

Ekomarķējumu kritēriji/standarti parasti ir publiski pieejami. Ekomarķētie produkti atbilst gan likumos noteiktajām normām, gan daudz stingrākām ekomarķējuma prasībām attiecībā uz produkta nekaitīgumu videi un arī veselībai (piem., mazāk iepakojuma, vairāk otrreiz pārstrādājama iepakojuma, mazāk emisiju apkārtējā vidē, mazāk ķimikāliju ražošanas procesā un gala izstrādājumā).

Ekomarķētajiem produktiem jāatbilst arī stingrām kvalitātes prasībām un labi jāveic sava funkcija, piem., jābūt maksimāli efektīviem un ekonomiskiem, ilgi jākalpo. Parasti ekomarķējums vērtē visu produkta dzīves ciklu - no izejmateriāla līdz radušos atkritumu apsaimniekošanai. Ekomarķējumu piešķir tikai konkrētajam produktam un parasti uz noteiktu laiku.

1. Ziemeļvalstu ekomarķējums

(The Nordic Ecolabel) jeb Zaļais gulbis ir visatzītākais un populārākais ekomarķējums Ziemeļu reģionā. To 1989.gadā izveidoja Ziemeļu Ministru padome. Piešķirot šo marķējumu, tiek ņemts vērā pilns produkta dzīves cikls, sākot ar izejvielām, ražošanu, lietošanu un beidzot ar atkritumu pārstrādi.

Krāsas, kurām ir piešķirts šis marķējums:

 • ir veselībai un apkārtējai videi nekaitīgas;
 • satur minimālu gaistošo savienojumu daudzumu;
 • ir visaugstākās kvalitātes;
 • atbilst stingrām vides un klimata aizsardzības prasībām;
 • ir ražotas izmantojot ilgtspējīgas metodes;
 • ir piemērotas cilvēkiem, kas slimo ar alerģijām;
 • ir gandrīz bez smaržas.

2. Latvijas Astmas un alerģijas biedrība

Tā ir dibināta 1990. gadā. Tā ir nevalstiska sabiedriskā labuma organizācija, kuras mērķis ir aizstāvēt astmas un alerģijas slimnieku intereses, informēt par slimības profilaksi, ārstēšanas un rehabilitācijas iespējām.
Latvijas Astmas un alerģijas asociācijas logo apliecina, ka produktu rekomendē šī asociācija.

cradel to cradel

3. "Cradle to Cradle" (C2C)

Tas ir visā pasaulē atzīts etalons drošākiem, ilgtspējīgākiem produktiem aprites ekonomikā.

Tā ir koncepcija, kuras pamatā ir ideja par bezatkritumu ražošanas sistēmām, kas nekaitē videi. Citiem vārdiem sakot, sistēma “Cradle-to-Cradle®” jeb no "šūpuļa līdz šūpulim" aicina rūpniecības nozari pāriet uz bezatkritumu darbību, kuras ietvaros tiktu veikta ne tikai visefektīvākā dabas resursu un jau saražoto vielu un materiālu izmantošana, bet arī tiktu saglabāta to cikla nepārtrauktība. Šāda sistēma palīdz aizsargāt un bagātināt dabisko vidi, vienlaikus samazinot cilvēka ietekmi uz ekoloģiju.

"Cradle to Cradle" (C2C) ir ilgtspējīga biznesa stratēģija, kas atdarina dabas reģeneratīvo ciklu, kurā atkritumi tiek atkārtoti izmantoti.

"Cradle to Cradle" vīzija ir aprites ekonomika, netērējot resursus. Tas ir veidots pēc dabas, kurā nav atkritumu, bet tikai barības vielas: ja auga lapas un augļi iet bojā, tie nokrīt zemē un kļūst par humusu, kas savukārt kalpo par barību augu pasaulei. No "šūpuļa līdz šūpulim" šī ideja attiecas uz ražošanas procesiem ekonomikā: Kad produkts ir sasniedzis dzīves cikla beigas, tas tiek atgriezts dabiskajā vai tehniskajā ciklā, to kompostējot vai pārstrādājot.

Šo sistēmu dibināja Viljams Makdonons un Maikls Braungarts, kuri aktīvi strādāja attiecīgi par tās dibinātāju un ķīmiķi. Cradle to Cradle patents pieder Inovāciju Institūtam ar galveno mītni Oklendā, Kalifornijā.

Cradle to Cradle Produktu inovāciju institūts izstrādāja Cradle to Cradle CertifiedCM kā kvalitātes zīmi, kas tiek piešķirta vienīgi attiecībā uz cilvēkiem un apkārtējai videi drošiem produktiem, kuri tikuši izstrādāti turpmākajiem lietošanas cikliem un izgatavoti, izmantojot ilgtspējīgus ražošanas procesus. Lai iegūtu sertifikātu, produkti tiek vērtēti piecās kategorijās:

 • materiālu drošība/ nekaitīgums;
 • materiālu atkārtota izmantošana;
 • enerģija no atjaunojamajiem resursiem;
 • ūdens taupības pasākumi;
 • sociālā atbildība.

Sertifikāts tiek piešķirts piecos līmeņos – pamata, bronzas, sudraba, zelta un platīna līmenī.

ELF_plus

4. E.L.F. un E.L.F. plus

E.L.F. ir veselībai draudzīgu krāsu standarts, ko Caparol izmanto savos produktos jau vairāk nekā 30 gadus. Tas ir saīsinājums no vācu valodas vārdiem “emissionsminimiert und lösemittelfrei”, kas tulkojumā nozīmē – ar minimālu emisiju un bez šķīdinātājiem. E.L.F krāsas satur mazāk par 1g/l GOS – 30 reižu mazāk nekā ES pieļaujamā robežvērtība.

E.L.F. plus ir jaunākās paaudzes Caparol standarts krāsu nekaitīguma jomā. Jau ilgus gadus Caparol krāsas raksturo E.L.F. standarts – krāsas bez šķīdinātājiem un ar minimālu emisiju. E.L.F. plus standarts to paceļ jaunā līmenī izņemot no krāsas arī konservantus. Konservanti, neskatoties uz to plašo lietojumu sadzīves un kosmētikas produktos ir potenciāli alerģiju izraisītāji. To izņemšana no krāsu sastāva paceļ jēdzienu “nekaitīgs” jaunā līmenī.

blue angel

5. Zilais Eņģelis

"Zilais Eņģelis" (Der Blaue Engel) ir pasaulē vecākais un pazīstamākais ekomarķējums. Dibināts 1978.gadā, Vācijas federālā Vides ministrijā. Tas nosaka standartus videi draudzīgām precēm un pakalpojumiem. Zilā Enģeļa ekomarķējuma zīme tiek piešķirta produktiem, kas taupa resursus un aizsargā klimatu. Marķējuma iegūšanas kritēriji ir stingri un novērtēti neatkarīgā apkārtējās vides aizsardzības marķējuma žūrijā. Produkti tiek apstiprināti, kā augstas kvalitātes ar ilgu kalpošanas laiku, zemu enerģijas patēriņu un minimālu ietekmi uz gaisa kvalitāti iekštelpās. Otrreizējās pārstrādes prasības tiek ņemtas vērā, domājot par izmantotajām ražošanas metodēm.

6. EU Ecolabel

EU Ecolabel jeb “Ekopuķīte” dibināta 1992. gadā, Eiropas Komisijā. Eiropas ekomarķējums izceļ produktus, kas atbilst augstām izpildījuma un vides kvalitātes prasībām. Katram produktam, kam tiek piešķirts Eiropas ekomarķējums, jāiztur pārbaudes uz atbilstību stingriem ekoloģiskajiem kritērijiem, kuru rezultātus verificē neatkarīga organizācija.

Ecolabel marķējums liecina, ka produkta kaitējums videi un arī veselībai visā produkta dzīves ciklā - sākot no izejvielu ieguves līdz ražošanai, iepakošanai un transportēšanai, līdz pat patērētājam un atkritumu pārstrādei -  ir samazināts līdz minimumam. Atbilstības kritēriji ir noteikti, izmantojot zinātniski pamatotas metodes.

ES ekomarķējums, kas dibināts 1992. gadā un ir atzīts visā Eiropā un visā pasaulē, ir vides izcilības marķējums, kas tiek piešķirts produktiem un pakalpojumiem, kas atbilst augstiem vides standartiem visā to dzīves ciklā: sākot no izejvielu ieguves, beidzot ar ražošanu, izplatīšanu un utilizēsanu. ES ekomarķējums veicina aprites ekonomiku, mudinot ražotājus ražošanas procesā radīt mazāk atkritumu un CO2 izmešus. ES ekomarķējuma kritēriji arī mudina uzņēmumus izstrādāt produktus, kas ir izturīgi, viegli labojami un pārstrādājami.

7. M1 emisijas klasifikācija būvniecības materiāliem

Būvniecības materiālus iekštelpām, kā apdares krāsas, var klasificēt atkarībā no to emisijas pakāpes. Somijas Iekštelpu gaisa kvalitātes un klimata asociācija (FIDIAQ) būvniecības materiālus iedala 3 grupās.

Visaugstāk novērtētā ir M1 klase, kurā iekļūst tie materiāli, kas apkārtējā vidē izdala ārkārtīgi mazu ķīmisko savienojumu izmešu daudzumu. M2 klases materiāli tajos esošos ķīmiskos savienojumus izdala mērenā daudzumā, bet ar M3 tiek apzīmēti tie materiāli, kas vai nu nav pārbaudīti laboratoriski vai nespēj izpildīt stingrās izmešu daudzumu prasības. Somijas Būvniecības informācijas fonds (RTS) M1 sertifikātu piešķir tiem materiāliem, kuru kvalitāte ir apstiprināta laboratorisku pārbaužu rezultātā. Materiālos pārbauda organisko ķīmisko savienojumu, formaldehīda, amonjaka un kancerogēno vielu līmeni. Šaura profesionāļu komanda sniedz novērtējumu arī par materiālu smaržas stiprumu. Produktus pēc to ražošanas uzsākšanas pārbauda vairāku nedēļu garumā.

8. Indoor Air Emissions

Indoor Air Emissions GOS (angl.VOC) – gaistošo organisko savienojumu līmenis iekštelpās. Francijas GOS A + pašlaik ir augstākais formaldehīda emisijas sertifikācijas līmenis ar robežu 10 μg / m3.

 

9. EMICODE

“EMICODE” identificē produktus ar zemu emisijas līmeni. EMICODE® klasifikācijas sistēma ļauj patērētājiem un amatniekiem salīdzināt un novērtēt grīdas segumu uzstādīšanas un būvizstrādājumu emisijas raksturlielumus. Tajā pašā laikā to var uzskatīt par stimulu turpināt uzlabot šos produktus.

Lai saņemtu EMICODE® marķējumu vai zīmogu, ražotājiem jāpakļauj savi produkti plaša mēroga pārbaudēm slavenos institūtos. Pamatojoties uz zinātniski noteiktiem testu rezultātiem, EMICODE® grīdas segumu uzstādīšanas materiālus, līmes un būvizstrādājumus iedala trijās emisiju klasēs. Tikai produktiem, kas atbilst visstingrākajām emisiju robežvērtībām, tiek piešķirta EMICODE® etiķete.

10. Eurofins “Indoor Air Comfort”

Eurofins “Indoor Air Comfort” (dib. gads 1997.)

Eurofins iekštelpu gaisa komforta (zelta) sertifikāts ir labākais apliecinājums tam, ka produkts atbilst zemām produkta emisiju prasībām. Tas arī liecina par zīmola koncentrēšanos uz kvalitāti un ieguldījumu veselīgas iekštelpu vides nodrošināšanā.

Standarta līmenis "Iekštelpu gaisa komforta" sertifikāts parāda produkta emisiju atbilstību visu Eiropas Savienības un tās dalībvalstu iestāžu izdoto juridisko specifikāciju kritērijiem.

Augstāka līmeņa "Iekštelpu gaisa komforta GOLD" sertifikāts vienā sertifikātā apvieno visatbilstošākās emisijas specifikācijas un prasības Eiropā. Zelta sertifikāts automātiski aptver šādas GOS prasības:

Iekštelpu gaisa komforts: Belgian regulation*; French VOC label, A class (or better); German regulation, AgBB and ABG requirements; Italian CAM Edilizia.

Iekštelpu gaisa komforts GOLD: EMICODE*; GUT*; EU ecolabel*; Blue Angel*; Austrian ecolabel*; M1; Danish Indoor Climate Label; Nordic Swan*; Eco Product Norway; Byggvarubedömningen (BVB), Sweden; Very low emitting products according to EN 16798-1; LEED; WELL Building; French HQE Certification; BREEAM international, BREEAM NOR, BREEAM NL; SKA rating (UK); Singapore Green Label; Green Tag Australia.

*atkarībā no produkta

 Nesatur formaldehīdu

11. Rennerlab - Eco Friendly zaļā programma Renner koka pārklājumiem

Renner dabai draudzīgu poduktu izveides mērķi:

 • nulles GOS emisijas mērķis;
 • bīstamo sastāvdaļu likvidēšana, tai skaitā formaldehīdu nesaturoši produkti;
 • labāka iekštelpu gaisa kvalitāte;
 • drošāku un apdzīvojamu telpu izveidošana;
 • dalība materiālu un enerģijas ietaupījumos.

12. Austrijas Eco marķējums

"Austrijas ekomarķējums" tika izveidots pēc Federālās Vides ministrijas iniciatīvas 1990. gadā. Šī etiķete sniedz plašākai sabiedrībai informāciju par patēriņa preču ietekmi uz vidi, kas rodas to ražošanā, lietošanā un iznīcināšanā, un piesaista patērētāju uzmanību alternatīvi videi draudzīgi produkti.

Kritēriji

Uz produktiem un / vai pakalpojumiem, kuriem ir izstrādātas vadlīnijas, attiecas visaptverošs novērtējums. Šajā kontekstā tiek reģistrēta ne tikai produkta vai pakalpojuma lietošanas ietekme uz vidi, bet arī ražošanas process, iznīcināšana, kā arī kvalitāte un piemērotība lietošanai ("dzīves cikls"). Šos punktus var uzskatīt par pamatu, lai novērtētu produktu saderību ar vidi:

 • Izejvielu un enerģijas patēriņš;
 • Sastāvdaļu toksicitāte Emisijas (piemēram, izplūdes gāzes, notekūdeņi, troksnis);
 • Apglabāšana / pārstrāde (atkritumi, piemērotība pārstrādei);
 • Iepakojums;
 • Izplatīšana un transportēšana (pēc nepieciešamības);
 • Kvalitāte, drošība, ilgmūžība, remonta vieglums.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kas ir GOS?

Šķīdinātājam pēc definīcijas ir jābūt efektīvam atšķaidītājam, kā arī tam jābūt spējīgam ātri iztvaikot, lai krāsa varētu nožūt. Parasti tiek izmantots ūdens, bet efektīvāki savienojumi, GOS (gaistošie organiskie savienojumi) ir izmantoti daudzus gadus un ir ļoti efektīvi. Taču tiem ir nepatīkams mīnuss.

ES 2004. gadā ieviesa stingrus noteikumus par GOS un pēc tam tos pastiprināja 2007. un 2010. gadā, tāpēc krāsu ražotājiem bija smagi jāstrādā, lai atrastu veidus, kā ražot krāsu bez šīm kaitīgajām ķimikālijām. Tomēr aizvietotāji ne vienmēr ir labi.

Lielākajā daļā krāsu pat šodien satur kādu daļu GOS, taču tiesību akti to ir ievērojami samazinājuši. GOS procentuālais daudzums tiks parādīts uz etiķetes un mainīsies atkarībā no krāsas veida. Šie ir līmeņi:

 • Minimālais GOS: mazāk nekā 0,29 procenti
 • Zems GOS: 0,3–7,99 procenti
 • Vidējs GOS: 8–24,99 procenti
 • Augsts GOS: 25–50 procenti
 • Ļoti augsts GOS: vairāk nekā 50 procenti

Metāla krāsas, piemēram, radiatora krāsas, var būt kategorijā Augsta vai pat Ļoti Augstas. Spīdīgas krāsas var būt vidējas, it īpaši, ja tās ir uz eļļas bāzes. Bet uz ūdens bāzes tās būtu zemas vai var būt minimālas.

Jums jāzina, ka, veicot krāsošanu, ieteicams nodrošināt labu telpas ventilāciju, jo pastāv GOS klātbūtnes risks. Tomēr tas vēl nav viss; šīs kaitīgās gāzes var turpināt izdalīties pat līdz pieciem gadiem pēc krāsošanas pabeigšanas.

Tāpēc, ja vēlaties, lai nākamajā reizē, kad veicat krāsošanu, izvairītos no augsta GOS līmeņa, lietojiet krāsu uz ūdens bāzes. Kvalitatīvas eko krāsas pilnīgi nesatur GOS.

Uzņēmumi, kas ražo augu bāzes, ūdens bāzes eko krāsas, arī lielākā mērā apzinās, kā to ražošanas procesi ietekmē vidi.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Esiet tuvāk dabai! Pasūtiet videi un veselībai draudzīgus produktus krāsu interneta veikalā Krasas.lv  sadaļā Ekomarķēti produkti!

Nodrošinām ātru, izdevīgu un drošu piegādi visā Latvijā!

 

 

Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close